C/ Major, 57 Torroella de Montgrí

Bases concurs Facebook Primavera 2019

Home / Bases concurs Facebook Primavera 2019

Identificació de l’organitzador

Nom de l’empresa organitzadora: Ingrid Moda, amb domicili social al C/ Major, 57 de Torroella de Montgrí (Girona), amb el CIF: B55125322 i correu electrònic següent: info@ingridmoda.com.

Començament i finalització de la promoció

Es realitzarà un sorteig cada dijous durant 4 setmanes fins el 19 de Juny i cada dimecres es sabrà el nom del guanyador/ora. El sorteig finalitzarà cada dimecres a les 12 del migdia.

Mecànica del sorteig i requisits de participació

Per poder participar en el sorteig l’usuari haurà d’encertar la pregunta publicada al post, citar a algun amic, fer difusió del sorteig i es valorarà que posi un like a la pàgina de Facebook.

Data de finalització de la promoció i número de guanyadores

Per cada sorteig hi haurà un guanyador. La promoció acaba el 19 de Juny del 2019 a les 12h del migdia. L’elecció del guanyador es realitzarà entre tots aquells que compleixin els requisits de participació i ho durà a terme la plataforma de selecció aleatòria de l’aplicació.

Valor i naturalesa del premi

El premi es un val de 50€ per gastar a la botiga de roba Ingrid Moda del carrer major, número 57 de Torroella de Montgrí. El val es podrà bescanviar, fins el 30 de Juny i no es tracta d’una promoció acumulable amb altres ofertes o descomptes.

Notificació del guanyador

Cada dimecres a partir de les 12 del migdia se sabrà el nom del guanyador, de cada setmana fins el 19 de Juny 2019.

Cessions dels drets de imatge i/o propietat intel·lectual dels guanyadores

Els guanyadors pel simple fet de participar en el sorteig accepten que el seu nom i foto siguin públics a les xarxes socials d’Ingrid Moda, si així ho considera l’organització.

Post o comentaris

No estan permesos els comentaris, ni publicacions amb contingut inadequat, ofensiu, injuriós o discriminatori o bé que pugui vulnerar els drets de tercers.

Pròrrogues o suspensions

L’organització es reserva el dret de prorroga o suspensió en el cas que ho consideri oportú, previ avís , per causa justificada.

Descalcificacions i penalitzacions

Es descalcificarà als usuaris que incompleixin les regles del sorteig o als que actuïn de forma fraudulenta o els seu comportament a la xarxa, sigui considerat inadequat.

Exoneració de responsabilitat del organitzador en cas d’incompliment dels participants

L’organitzador no es fa responsable en el cas que el guanyador faci un mal ús del premi o incompleixi el disposat a les bases legals.

Protecció de dades de caràcter persona

L’organitzador de la promoció obtindrà les dades de tots els participants, però només farà públic el nom dels guanyadors amb la finalitat de donar veracitat al sorteig, transparència i donar a conèixer el seu resultat final. Es tindrà en compte les qüestions que exigeix la llei de la protecció de dades.

Contacte i reclamacions

Els organitzadors es posaran en contacte amb els guanyadors mitjançant correu electrònic. Per qualsevol pregunta o reclamació, els usuaris podran fer servir el mail següent: info@ingridmoda.com

Acceptació de las bases

Els usuaris de Facebook acceptaran aquestes bases legals pel dret de participar en la promoció.