C/ Major, 57 Torroella de Montgrí

Bases concurs: CONCURS DE FESTES: SORTEGEM UN SOPAR PER 4 PERSONES

Home / Bases concurs: CONCURS DE FESTES: SORTEGEM UN SOPAR PER 4 PERSONES

Identificació de l’organitzador

Nom de l’empresa organitzadora: Ingrid Moda, amb domicili social al C/ Major, 57 de Torroella de Montgrí (Girona), amb el CIF: B55125322 i correu electrònic següent: info@ingridmoda.com.

Començament i finalització de la promoció

El sorteig es realitzarà el 4 de gener i es sabrà el nom del guanyador/ora. El #concurs estarà actiu fins el 3 de gener de 2021 a les 23:59h horari d’Europa Central.

Mecànica del sorteig i requisits de participació

Participar és molt senzill:

Segueix-nos a @ingridmodaa i @carnisseriaseli

Fes un Like/M’agrada a aquest vídeo

Deixa un comentari dient-nos quin és el teu àpat de Nadal preferit

Menciona a tres amics o amigues perquè també puguin participar

Sortejarem el sopar entre totes les persones que ens deixeu un comentari amb el vostre àpat preferit de Nadal.

El #concurs estarà actiu fins al 3 de gener de 2021 a les 23:59 h horari d’Europa Central. Farem el sorteig el 4 de gener i aquest mateix dia anunciarem el nom del guanyador/a del sopar.

Data de finalització de la promoció i número de guanyadores

L’elecció del guanyador es realitzarà entre tots aquells que compleixin els requisits de participació i ho durà a terme la plataforma de selecció aleatòria de l’aplicació.

Valor i naturalesa del premi

El premi és un sopar per 4 persones a Carnisseria SELI amb un menú exquisit.

Notificació del guanyador

Se sabrà el nom del guanyador el 4 de gener de 2021

Cessions dels drets de imatge i/o propietat intel·lectual dels guanyadores

Els guanyadors pel simple fet de participar en el sorteig accepten que el seu nom i foto siguin públics a les xarxes socials d’Ingrid Moda, si així ho considera l’organització.

Post o comentaris

No estan permesos els comentaris, ni publicacions amb contingut inadequat, ofensiu, injuriós o discriminatori o bé que pugui vulnerar els drets de tercers.

Pròrrogues o suspensions

L’organització es reserva el dret de prorroga o suspensió en el cas que ho consideri oportú, previ avís , per causa justificada.

Descalcificacions i penalitzacions

Es descalcificarà als usuaris que incompleixin les regles del sorteig o als que actuïn de forma fraudulenta o els seu comportament a la xarxa, sigui considerat inadequat.

Exoneració de responsabilitat del organitzador en cas d’incompliment dels participants

L’organitzador no es fa responsable en el cas que el guanyador faci un mal ús del premi o incompleixi el disposat a les bases legals.

Protecció de dades de caràcter persona

L’organitzador de la promoció obtindrà les dades de tots els participants, però només farà públic el nom dels guanyadors amb la finalitat de donar veracitat al sorteig, transparència i donar a conèixer el seu resultat final. Es tindrà en compte les qüestions que exigeix la llei de la protecció de dades.

Contacte i reclamacions

Els organitzadors es posaran en contacte amb els guanyadors mitjançant correu electrònic. Per qualsevol pregunta o reclamació, els usuaris podran fer servir el mail següent: info@ingridmoda.com

Acceptació de las bases

Els usuaris d’Instagram  acceptaran aquestes bases legals pel dret de participar en la promoció.